دنیای ماهیها http://mahiyan.mihanblog.com 2020-02-28T09:19:21+01:00 text/html 2013-03-21T10:29:17+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده بالاخره وبسایت رسمی دنیای ماهیها راه اندازی شد. http://mahiyan.mihanblog.com/post/223 <font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"> </span></font><div align="left"><div align="justify"><font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"><b>عزیزان سایت رسمی من راه اندازی شد.</b>از شما دعوت میکنم که از قسمتهای مختلف سایت که شامل مطالب تازه، عضو گیری و چت و&nbsp; گالری تصاویر و.... دیدن فرمائید. <font size="5">در ضمن از این پس تمامی مطالب جدید<font size="5"> فقط<font size="5"> </font></font>در <font size="5">این سایت با لینک زیر به روز رسانی خواهد شد. دوستای گلم لطفا همکاری کنید.</font></font> تا دنیای ماهیها مثل همیشه بهترین باشه!!!</span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"> <b><font size="7"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#000000"><a href="http://mahiha.com" target="_blank" title="">www.mahiha.com</a></font></span></font></b><br><br></span></font></div></div><font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"> </span></font> text/html 2013-03-17T10:12:02+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده جذب نویسندگان محترم!!! http://mahiyan.mihanblog.com/post/221 <div align="justify"><font color="#000099" face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(0, 0, 153);">با تشکر از حمایت دوستان و آرزوی سال خوش ، سایت بنده در فروردین 92 راه اندازی خواهد شد. از نویسندگان عزیز خواستارم تا اگر مایلید با هم همکاری داشته باشیم لطفا در همین قسمت برای من پیام بگذارید.متشکرم</span></font></font><br></div> text/html 2013-03-15T05:46:29+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده قابل توجه مراجعه کنندگان عزیز (تبادل لینک و تبلیغ) http://mahiyan.mihanblog.com/post/218 <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000099" color=#ff0000 size=4><STRONG> <P align=justify><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000099" color=#ff0000 size=4><STRONG>سلام دوستان کسانی که مایل هستند برای تبادل لینک من را با نام دنیای ماهیها لینک کنند و در همین&nbsp;قسمت&nbsp;برای من پیام&nbsp;بگذارند&nbsp;و اطلاع دهند آنها را با چه نامی لینک کنم. راستی دوستان برای تبلیغات می توانند از همین طریق برای من پیام بگذارند. به وبلاگ دنیای ماهیها خوش آمدید.متشکرم : مدیر وبلاگ</STRONG></FONT></P></STRONG></FONT> text/html 2012-07-24T06:41:23+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده !!!!بالاخره انتظارها به پایان رسید!!!! http://mahiyan.mihanblog.com/post/219 <div style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,102)" align="justify"><font color="#000099"><b><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,102)" face="times new roman,times,serif" size="5">بعد از پیام هایی که شما عزیزان می فرستادید بالاخره انتظارها به پایان رسید و من توانستم کتابی ارزشمند را برای شما مراجعه کنندگان عزیز تهیه کنم که به امید خداوند تا انتهای تابستان (92) این کتاب که برای آن زحمت بسیار کشیده ام،چاب خواهد شد. در ضمن سایتم&nbsp; نیز در حال راه اندازی است و شما می توانید از این به بعد به آن مراجعه کنید که سایت به چند زبان دنیا ترجمه می شود تا برای دوستان خارج از ایران هم مفید باشد. که&nbsp;بنده زمان آنرا به شما اطلاع خواهم داد.</font><font face="times new roman,times,serif" size="5"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,102)">راستی بخشی برای فروش هم به آن اضافه می شود.</span><br></font></b></font></div> text/html 2011-03-11T05:33:41+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده ماهی فلاور هورن (Flower Horn) مقاله1 http://mahiyan.mihanblog.com/post/217 <P>&nbsp;&nbsp; <A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=lRfgI-MWZz_wHM&amp;tbnid=lOe-_fJdY3G6NM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fmahieman.blogfa.com%2Fpost-164.aspx&amp;ei=mehFUY7XNvGn0AHjo4D4CA&amp;bvm=bv.43828540,d.dmg&amp;psig=AFQjCNH47nC5kEXE0SzIgpQ7V4mUnVWrPw&amp;ust=1363622297791492" data-ved="0CAUQjRw"><IMG style="MARGIN-TOP: 24px; WIDTH: 480px; HEIGHT: 343px" id=irc_mi src="http://mahieman.persiangig.com/Fish/flowerhorn7.jpg" width=657 height=438></A></P> <P><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=lRfgI-MWZz_wHM&amp;tbnid=lOe-_fJdY3G6NM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fmahieman.blogfa.com%2Fpost-164.aspx&amp;ei=mehFUY7XNvGn0AHjo4D4CA&amp;bvm=bv.43828540,d.dmg&amp;psig=AFQjCNH47nC5kEXE0SzIgpQ7V4mUnVWrPw&amp;ust=1363622297791492" data-ved="0CAUQjRw"></A>&nbsp;</P> text/html 2011-03-11T05:20:50+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده پیرانا (Piranha) مقاله 2 http://mahiyan.mihanblog.com/post/216 <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><span style="COLOR: #0000ff"><strong> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://mahieman.persiangig.com/Fish/FFFPPP/amazon-animals-piranha.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p></strong></span></font></font> text/html 2011-03-11T05:14:19+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده پیرانا (Piranha) مقاله 1 http://mahiyan.mihanblog.com/post/214 <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=8qG8Af0pbOXebM&amp;tbnid=3s60txuwxMC0CM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fmahieman.blogfa.com%2Fpost-393.aspx&amp;ei=5-ZFUba3Duu30gH24YCQCw&amp;bvm=bv.43828540,d.dmg&amp;psig=AFQjCNGJ5vsgM5Q0OQJTOmm-EJJWF4VSJg&amp;ust=1363621896135734" data-ved="0CAUQjRw"><IMG style="MARGIN-TOP: 121px; WIDTH: 378px; HEIGHT: 302px" id=irc_mi src="http://mahieman.persiangig.com/Fish/Black%20Piranha%202.jpg" width=375 height=300></A></P> text/html 2011-03-10T10:54:40+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده اسکار (مقاله 2) http://mahiyan.mihanblog.com/post/212 <p><br></p> <p align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="margin-top: 79px;" id="irc_mi" src="http://mahieman.persiangig.com/Fish/FFFPPP/Albino%20Tiger%20Oscar.jpg" height="384" width="512"></p> text/html 2011-03-10T10:24:50+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده اسکار (مقاله1) http://mahiyan.mihanblog.com/post/211 <P><BR></P> <P>&nbsp;</P> <P><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=oscar+fish&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=6R4UYhXlvEtV0M&amp;tbnid=WVlH-CHsOT0HcM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mrwallpaper.com%2Fred-black-Oscar-Fish-wallpaper%2F&amp;ei=GPJFUfbKCvDx0wHJ3YCADg&amp;bvm=bv.43828540,d.dmg&amp;psig=AFQjCNFtAfBaMjixtE8PCFK3a0O9RpAvug&amp;ust=1363624631857412" data-ved="0CAUQjRw"><IMG style="MARGIN-TOP: 48px; WIDTH: 528px; HEIGHT: 387px" id=irc_mi src="http://www.mrwallpaper.com/wallpapers/red-black-Oscar-Fish.jpg" width=713 height=446></A></P> <P><BR></P> text/html 2009-12-25T17:02:50+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده فلاور هورن http://mahiyan.mihanblog.com/post/74 <FONT size=2><FONT size=2> <P align=right><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=R0Gl89C2aQFaBM&amp;tbnid=-4DQzLeEqFU1nM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fflowerhorninsight.forumotion.com%2Ft17-best-flowerhorn-pics&amp;ei=e-pFUayDDO_v0QHoyIHIDg&amp;bvm=bv.43828540,d.dmg&amp;psig=AFQjCNH47nC5kEXE0SzIgpQ7V4mUnVWrPw&amp;ust=1363622297791492" data-ved="0CAUQjRw"><IMG style="MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 522px; HEIGHT: 432px" id=irc_mi src="http://www.fishwallpaper.net/wp-content/uploads/wallpapers/flowerhorn_black_background_wallpaper_-_800x600.jpg" width=648 height=486></A></FONT></P></FONT></FONT> text/html 2009-10-19T14:03:56+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده پرسش و پاسخ http://mahiyan.mihanblog.com/post/72 <P align=center><FONT color=#ff0000><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000099" size=6>شما میتوانید سوالات خود را درباره انواع ماهیها در قسمت نظرات همین&nbsp;قسمت ارسال کنید. </FONT></STRONG></FONT></P> text/html 2009-09-23T14:32:32+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده پرت(parot) http://mahiyan.mihanblog.com/post/69 <DIV class=title><A href="http://fish-aqu.blogfa.com/post-43.aspx">پرت</A></DIV> <DIV class=body><FONT size=3><B><SPAN lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D8%AA&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=kkTs4BmeG8R9_M&amp;tbnid=zGLG-o6L4jJnIM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mahiran2.blogfa.com%2Fpost%2F1&amp;ei=RfNFUafmLeuo0AGwmYCAAQ&amp;bvm=bv.43828540,d.dmg&amp;psig=AFQjCNErcbnWsYGzHT2xMNT-q8u146fkTw&amp;ust=1363625114283561" data-ved="0CAUQjRw"><IMG style="MARGIN-TOP: 93px; WIDTH: 463px; HEIGHT: 313px" id=irc_mi src="http://www.img.axfa.net/reza/2010/Animals/Tattooed-Fish/Tattooed-Fish01.jpg" width=500 height=340></A>&nbsp;&nbsp; <BR></SPAN></B></FONT> <P style="FONT-FAMILY: times new roman, times, serif" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><B><SPAN lang=FA>دو گونه از سیچلاید ها وجود دارند که پرت سیچلاید نامیده می شوند. نوع ارجینال و اصلی ماهی ای سبز رنگ است که از رودخانه ی آمازون و اورینکو در آمریکای جنوبی می آید. نر ها تا 30-40 سانتیمتر رشد می کنند. نام این ماهی به خاطر دهان بزرگ و طوطی وار آن است.این ماهی کمتر مورد توجه قرار گرفته و بسیار کم تکثیر شده است.</SPAN></B></FONT></P><FONT style="COLOR: rgb(153,0,0); FONT-WEIGHT: bold" size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman, times, serif">برای مشاهده کامل مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید...</SPAN></FONT></DIV> text/html 2009-09-23T12:27:00+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده عکس هایی از پرچم ماهی باله دراز ( آنتن دار ) آب شور http://mahiyan.mihanblog.com/post/68 <DIV class="title"><A href="http://fish-aqu.blogfa.com/post-94.aspx">عکس هایی از پرچم ماهی باله دراز ( آنتن دار ) آب شور</A></DIV><DIV class="body"><DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV><DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 480px; HEIGHT: 361px" src="http://www.scuba-equipment-usa.com/marine/NOV03/images/Heniochus_diphreutes.jpg"> </DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(153,0,0)" size="2"><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif">برای مشاهده</SPAN></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(153,0,0)" size="2"><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"> کامب مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید... </SPAN></FONT></DIV></DIV> text/html 2009-09-23T12:24:55+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده پرچم ماهی باله دراز ( آنتن دار ) آب شور http://mahiyan.mihanblog.com/post/67 <DIV class=title><A href="http://fish-aqu.blogfa.com/post-93.aspx">پرچم ماهی باله دراز ( آنتن دار ) آب شور<BR></A></DIV> <DIV class=body> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="COLOR: rgb(204,102,0)"><BR><BR style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"></SPAN></B></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif" size=3><B><SPAN lang=FA style="COLOR: rgb(204,102,0)"></SPAN></B></FONT><FONT style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif" size=3><B><SPAN lang=FA style="COLOR: rgb(17,17,17)">ماهی بسیار زیبا و آرامی است كه برای نگهداری در آكواریوم بسیار مناسب است . اگرچه به شرایط شیمیائی آب زیاد حساس نیست لیكن غیر استاندارد بودن آب باعث بروز بیماریهائی دراین ماهی میشود كه بصورت لكه های خون مردگی برروی سطح بدن آن مشاهده می شود . <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P><BR>میتوان در كنار آن از سایر گونه ها با خیال راحت استفاده كرد . بهتر است آنرا بصورت جفت و در آكواریومی كه تعداد ماهی <BR><FONT style="COLOR: rgb(153,0,0)" size=2>برای مشاهده کامل مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید ...</FONT><BR></O:P></SPAN></B></FONT></DIV></DIV></DIV> text/html 2009-09-23T12:18:51+01:00 mahiyan.mihanblog.com امیر عماد رستنده عکس هایی از شیر ماهی (خروس ماهی) آب شور http://mahiyan.mihanblog.com/post/66 <DIV class=title><A href="http://fish-aqu.blogfa.com/post-87.aspx">عکس هایی از شیر ماهی (خروس ماهی ) آب شور</A></DIV> <DIV class=body> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<IMG src="http://www.sealifegifts.net/user_images/lionfish1.jpg"><BR></DIV><FONT style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(153,0,0)" size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif">برای مشاهده ی کامل مطلب روی ادامه ی مطلب کلیک کنید...</SPAN></FONT></DIV>